سردخانه مرکبات

ساخت سردخانه مرکبات

کشاورزان و دارندگان باغ‌ها، به منظور نگهداری بهینه محصولات خود، از سردخانه مرکبات استفاده می‌نمایند. استفاده از سردخانه‌های میوه منجر به افزایش عمر و بهبود کیفیت میوه‌ها می‌شود. در زمان‌هایی …

سردخانه ماهی و میگو

سردخانه ماهی و میگو

سردخانه ماهی و میگو یک فضای نگهداری برای آبزیان است که دما به صورت مناسبی تنظیم شده است تا این مواد غذایی از فساد سریع جلوگیری کند. سردخانه‌ها عمدتاً برای …

ساخت سردخانه قارچ

سردخانه قارچ

برای نگهداری قارچ پس از برداشت نیاز به ایجاد شرایط مطلوبی از لحاظ دما، نور و میزان اکسیژن داریم که این شرایط در سردخانه قارچ فراهم می شود. این سردخانه …

سردخانه گوجه فرنگی

سردخانه گوجه ‌فرنگی

سردخانه گوجه ‌فرنگی یا انبار مخصوص نگهداری گوجه ‌فرنگی یکی از اجزای مهم زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است. این سردخانه ها به منظور افزایش مدت زمان نگهداری گوجه ‌فرنگی و …

ساخت سردخانه سوسیس و کالباس

سردخانه سوسیس و کالباس

سردخانه سوسیس و کالباس یک فضای نگهداری سرد است که به منظور حفظ تازگی و کیفیت محصولات گوشتی مانند سوسیس و کالباس استفاده می‌شود، این سردخانه‌ها به عنوان بخشی اساسی …

سردخانه بستنی

سردخانه بستنی

سردخانه بستنی یکی از نیازمندی‌های اساسی صنعت بستنی است و نقش بسیار مهمی در حفظ کیفیت و طعم بستنی دارد. استفاده از سردخانه در زنجیره تأمین بستنی از تولید تا …

سردخانه انار

سردخانه انار

سردخانه انار به عنوان یکی از اقسام حیاتی در زنجیره تأمین انار، نقش بسیار حیاتی را در نگهداری و انبار سازی این محصول ایفا می‌کند. در این مقاله، به تجزیه …

سردخانه سیب زمینی

سردخانه سیب زمینی

برای نگه داری طولانی مدت سیب زمینی نیز مانند دیگر محصولات کشاورزی باید در محیط مناسبی قرار گیرد. از این رو ساخت سردخانه سیب زمینی یک روش نگه داری مناسب …

سظخت سردخانه انبه

سردخانه انبه

در دهه‌های اخیر، با گسترش بازار جهانی و افزایش تقاضا برای محصولات گرمسیری، نیاز به ساخت سردخانه انبه به صورت ساختارهای نگهداری مدرن و بهینه افزایش یافته است. سردخانه‌های میوه …

احداث سردخانه خرما

سردخانه خرما

سردخانه خرما یکی از سردخانه‌های میوه پرسود است که در شهرهای مختلف به عنوان واحد صنعتی احداث می‌شود. با توجه به حساسیت خرما به شرایط نگهداری، ایجاد سردخانه‌های مناسب برای …